×
  • ห่อพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี

กำหนดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อเครื่องมือแพทย์ วันที่ 5 ต.ค. 2557

วัดมโนธรรมาราม(วัดนางโน) ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

Video shortcodes

ข่าวสารธรรมมะ

ข่าวงานบุญ

บุญอันโจรนำไปไม่ได้
บุญนำสุขมาให้เวลาสิ้นชีวิต
ความสังสม นำสุขมาให้


รายการข่าว

ข่าวสารพระพุทธศาสนา

ผู้ใดจักสำรวจจิต
ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงมารรายการข่าว

ข่าวสารทั่วไป

เหตุฉิบหาย 6 อย่าง
1.ดื่มน้ำเมา 2.เที่ยวกลางคืน
3.เที่ยวดูการเล่น 4.เล่นการพนัน
5.คบคนชั่ว 6.เกียจคร้านทำงาน

รายการข่าว