×
วันที่เผยแพร่: 18/09/2014 08:33
เข้าชม 1377 ครั้ง

ภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วันที่ 7 ก.ย. 2557
กล่าวคำตอนรับคณะผ้าป่าสามัคคี พ.อ.สมบัติ ละออเอียม
กล่าวคำตอนรับคณะผ้าป่าสามัคคี พ.อ.สมบัติ ละออเอียม

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ