×
ฤ มีที่ให้หนีกรรม ผลกรรม กรรมฐานช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น ผลกรรมจากการลวกหอยแครง เวรกรรมมีจ

แชร์หน้านี้