×

แรงกรรม อาจารย์ดอนเจดีย์
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ธรรมะชนะความโกรธ การปฏิบัติกรรมฐานเปลี่ยนการดำเนินชีวิต
      ( เข้าชม 867 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1124399253

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชดใช้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรม ชีวิตไม่สิ้นหวัง
      ( เข้าชม 769 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1325536567

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สวดมนต์แล้วประสบความสำเร็จจริงหรือ กรรมฐานเอาชนะโรคได้
      ( เข้าชม 723 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1181285215

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

หัวใจไม่ยอมแพ้ อานิสงส์การสวดมนต์ อย่าทิ้งกรรมฐาน
      ( เข้าชม 703 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1175702991

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

หายป่วยเพราะนิมิต สวดมนต์ชนะโรคได้จริงหรือ สิ่งที่หลวงพ่อให้ ปฏิบัติธรรมใช้หนี้กรรม ปฏิบัติธรรม
      ( เข้าชม 710 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1267191631

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การอธิษฐานจิตและศรัทธาในกรรมฐาน ชดใช้กรรม พ่อคนที่สอง ครอบครัวมีสุขเพราะตั้งมั่นปฏิบัติธรรม
      ( เข้าชม 676 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1371092130

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ฤ มีที่ให้หนีกรรม ผลกรรม กรรมฐานช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น ผลกรรมจากการลวกหอยแครง เวรกรรมมีจ
      ( เข้าชม 712 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1225248931

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ปฏิบัติกรรมฐานจนมีวันนี้ มารไม่มีบารมีไม่เกิด ผู้บริสุทธิ์ ผลของการอธิษฐารจิตปฏิบัติกรรมฐาน
      ( เข้าชม 699 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1254166997

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กตเวทิตปูชา อานิสงส์ของการสวดมนต์และปฏิบัติพระกรรมฐาน
      ( เข้าชม 708 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1186670156