×
กฏแห่งหนังสือหลวงพ่อจรัญ
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เที่ยวนรกเมื่อยังเป็น ตอน ๑
      ( เข้าชม 673 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1181201670

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

.เที่ยวนรกเมื่อยังเป็น ตอน ๒
      ( เข้าชม 663 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1224462163

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

บรรชาเป็นสามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ ตอน ๑
      ( เข้าชม 670 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1343189590

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

.บรรชาเป็นสามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ ตอน 2
      ( เข้าชม 689 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1254354910

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระพุทธรูปเป็นเหตุ
      ( เข้าชม 648 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1406437169

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พิกุลเทพสถิต
      ( เข้าชม 650 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1337460847

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สติปัฏฐาน 4 ปิดอบายภูมิได้
      ( เข้าชม 669 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1331521811

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

คติธรรมโบราณ
      ( เข้าชม 644 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1382514122

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

แม่กาหลง ตอน 1
      ( เข้าชม 667 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1317850445

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

แม่กาหลง ตอน 2
      ( เข้าชม 678 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1226782279

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิญญาณรายงานตัว ตอน 1
      ( เข้าชม 652 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1266167646

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิญญาณรายงานตัว ตอน 2
      ( เข้าชม 693 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1284754679

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน ตอน 1
      ( เข้าชม 648 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1217210483

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน ตอน 2
      ( เข้าชม 635 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1141628351

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เปตนหลวงพ่อขำ
      ( เข้าชม 698 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1351950453

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทรัพย์เคลื่อนที่ได้
      ( เข้าชม 664 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1274600667

1
2
หน้าสุดท้าย >>