×
กฏแห่งหนังสือหลวงพ่อจรัญ
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เที่ยวนรกเมื่อยังเป็น ตอน ๑
      ( เข้าชม 716 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1181201670

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

.เที่ยวนรกเมื่อยังเป็น ตอน ๒
      ( เข้าชม 697 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1224462163

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

บรรชาเป็นสามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ ตอน ๑
      ( เข้าชม 705 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1343189590

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

.บรรชาเป็นสามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ ตอน 2
      ( เข้าชม 736 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1254354910

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระพุทธรูปเป็นเหตุ
      ( เข้าชม 684 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1406437169

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พิกุลเทพสถิต
      ( เข้าชม 689 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1337460847

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สติปัฏฐาน 4 ปิดอบายภูมิได้
      ( เข้าชม 707 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1331521811

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

คติธรรมโบราณ
      ( เข้าชม 691 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1382514122

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

แม่กาหลง ตอน 1
      ( เข้าชม 707 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1317850445

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

แม่กาหลง ตอน 2
      ( เข้าชม 720 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1226782279

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิญญาณรายงานตัว ตอน 1
      ( เข้าชม 688 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1266167646

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิญญาณรายงานตัว ตอน 2
      ( เข้าชม 734 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1284754679

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน ตอน 1
      ( เข้าชม 683 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1217210483

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน ตอน 2
      ( เข้าชม 668 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1141628351

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เปตนหลวงพ่อขำ
      ( เข้าชม 738 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1351950453

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทรัพย์เคลื่อนที่ได้
      ( เข้าชม 711 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1274600667

1
2
หน้าสุดท้าย >>