×
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

บุญกุศลเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์
      ( เข้าชม 793 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1125422681

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พิจารณาไตรลักษณ์จนหลุดพ้น
      ( เข้าชม 769 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1205640054

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พุทโธเป็นที่พึ่งสูงสุด
      ( เข้าชม 768 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1153426298

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิธีบำเพ็ญมรรค ๘
      ( เข้าชม 797 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1202145438

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศรัทธาช่วยกำจัดอุปกิเลส
      ( เข้าชม 794 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1275138042

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์
      ( เข้าชม 792 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1277583585

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

หนทางอันสว่างไสว
      ( เข้าชม 798 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1157269230

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อิทธิบาท ๔
      ( เข้าชม 774 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1215152208

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การบำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล
      ( เข้าชม 752 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1299727100

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปูพื้นฐานของสมาธิ
      ( เข้าชม 791 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1324318941

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ขั้นตอนสมาธิวิปัสสนา
      ( เข้าชม 789 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1404282319

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

จิตมีอิทธิพลจึงสำเร็จ
      ( เข้าชม 787 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1193869288

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ฌาน - ญาณ
      ( เข้าชม 747 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1184929927

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต
      ( เข้าชม 778 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1401093172

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์
      ( เข้าชม 776 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1185040305

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทำจิตให้สงบเยือกเย็น
      ( เข้าชม 785 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1126393934

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

บุญเกิดจากทานศีลภาวนา
      ( เข้าชม 771 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1151141299

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ประโยชน์ของพลังจิต
      ( เข้าชม 784 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1407465191

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ประวัติพระมหาเจดีย์
      ( เข้าชม 858 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1134078498

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ภวังค์ปฏิสนธิจิต
      ( เข้าชม 654 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1161200797

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิธีครองสติไม่ให้ประมาท
      ( เข้าชม 646 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1192093873

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิธีฝึกจิตให้มีพลัง
      ( เข้าชม 633 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1223185801

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศรัทธายังประโยชน์ให้สำเร็จ
      ( เข้าชม 612 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1263741751

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิแก้ความเครียด
      ( เข้าชม 628 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1142559799

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิพยุงจิตให้แก่กล้า
      ( เข้าชม 676 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1323184787

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิวิสุทธิ
      ( เข้าชม 593 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1359540114

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อมฤตธรรม
      ( เข้าชม 615 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1121157850

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อานิสงค์ของสมาธิ
      ( เข้าชม 680 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1199742529

1
2
หน้าสุดท้าย >>