ใบรับรองรายได้ กยศคืออะไร? พร้อมแนะนำวิธีขอตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ

ใบรับรองรายได้ กยศ หรือ กยศ.102 ใช้ประกอบการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้วิธีไหนบ้าง 2565

กยศ.จะเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีการสนับสนุนเงินกู้ยิมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในการสมัครนักเรียนจะต้องยื่นใบรับรองรายได้ กยศ ซึ่งจะแสดงรายได้ของครอบครัวผู้ที่ต้องการจะกู้ยืมเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน

ใบรับรองรายได้ กยศ หรือหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ใช้อย่างไร

ใบรับรองรายได้ กยศ กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจะต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครเพื่อจะได้วงเงินสำหรับใช้ในการเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงที่กำลังเรียนซึ่งจะต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ในการประกอบการสมัครโดยจะต้องแนบสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ในกรณีที่ผู้ปกครองมีรายได้ประจำ และจะต้องแนบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง และคู่สมรสกรณีถ้ามี

ใบรับรองรายได้ กยศ กับ กยศ.102 ใช้ต่างกันอย่างไร

โดยปกติจะใช้ใบรับรองรายได้ กยศ พร้อมกับแนบเอกสารแสดงรายได้ในการสมัครกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่สำหรับ กยศ.102  จะเป็นแบบฟอร์มในการสมัครกู้ กยศ. หรือเป็นหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม เนื่องจากอยู่ในกรณีที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ไม่ประจำ ไม่แน่นอน และไม่มีเอกสารแสดงรายได้เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน โดยในการกรอกเอกสารจะต้องระบูข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตรงกัน โดยสามารถจะเข้าดูตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศที่เว็บไซต์ของ กยศ.

ใบรับรองรายได้ กยศ กับคุณสมบัติล่าสุด ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

จากการแพร่ระบาดของเชื้ไวรัสโควิด19 ด้วยส่วนหนึ่ง และเพื่อเป็นการขยายกรอบเรื่องการศึกษาทำให้ในการใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ตามรายได้ครัวเรือนที่ได้รับจริงที่สามารถจะสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากเดิมที่มีรายได้ที่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีจะสามารถสมัครได้ ปรับให้เป็นมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีถึงจะสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนได้ โดยจะสามารถกู้ได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ และให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

จะเห็นว่าสำหรับ กยศ. หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้องยื่นใบรับรองรายได้ กยศ ซึ่งผู้ปกครองจะสมัครได้ทั้งผู้ที่มีรายได้และไม่มีรายได้ โดยจะคิดรวมรายได้ต่อครัวเรือนในการสมัครที่มีการปรับใหม่ ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท กับการกู้เงินเพื่อการศึกษาสำหรับลูก ถือว่า กยศ. เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกมาก ๆ หากจะเปรียบเทียบกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารรัฐหรือเอกชนทั่วไป ด็วยกรอบของคุณสมบัติที่ขยายกว้างขึ้น เนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

fmnangno.com บริการเงินด่วนออนไลน์ กับแอพผ่อนของ เช่น แอพ Thisshop แอพ Credit U และแอพผ่อนโทรศัพท์ Banana ที่ให้วงเงินดอกรายวัน ได้แก่ บริการกู้เงินสร้างบ้าน กู้เงินซื้อคอนโด หรือยืมเงิน Shopee พร้อมรับทำบัตรเครดิตไม่ใช้สลิปด้วย มีตั้งแต่บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตกรุงเทพและบัตรเครดิตออมสิน และสามารถเข้าร่วมการพักชำระหนี้ได้มีตั้งแต่การพักชำระหนี้ 2 เดือนไปจนถึงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 ทั้งยังอัพเดทข่าวการเงิน เช่น วิธีลงทะเบียน 5000 และวิธีรับเงินเยียวยานักเรียน เป็นต้น
เฟสบุ๊คเพจของเรา