สอนลงทะเบียนกยศ 2566 พร้อมวิธีแก้หากลงทะเบียน กยศ ไม่ได้วันนี้

ลงทะเบียนกยศ 2566 แตกต่างจากการสมัครกู้เงินธนาคารอย่างไร 

การลงทะเบียนกยศ 2566 รายใหม่ล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติให้ครอบครัวผู้กู้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยจะให้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  โดยจะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย, ปวส, อนุปริญญา และปริญญาตรี ซึ่งยังจะได้ระยะเวลาการปลอดภาระหนี้นานถึง 2  ปี และให้เวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี ทีนี้เราไปดูกันว่าทุน กยศ ได้เท่าไหร่

ลงทะเบียนกยศ 2566 ดีกว่าการสมัครกู้สินเชื่อธนาคารอย่างไรบ้าง 

ลงทะเบียนกยศ 2566 กับการชําระหนี้ กยศ แบบรายเดือนอย่างไร

สำหรับการลงทะเบียนกยศ 2566 นอกจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องรู้แล้วยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที 1% ต่อปี และตามที่แจ้งไว้คือระยะเวลาผ่อนนานถึง 15 ปี โดยจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยได้ดังนี้

ดอกเบี้ย = (เงินต้น X ดอกเบี้ย 1% X จำนวนวัน )/ 365

วิธีการคำนวณเบี้ยปรับ = (เงินต้นค้างชำระ X ดอกเบี้ยปรับ X จำนวนวันที่ค้างชำระ )/ 365

  • กรณีที่มีการค้างชำระ จะคิดเบี้ยปรับที่ 12% ของยอดค้างชำระไม่เกิน 1 ปี
  • กรณีที่มีการค้างชำระ จะคิดเบี้ยปรับที่ 18% ของยอดค้างชำระมากกว่า 1 ปี

ลงทะเบียนกยศ 2566 นักเรียนนักศึกษาจะได้ทุน กยศ ได้เท่าไหร่

สำหรับการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนกยศ 2566 จะแตกต่างจากสินเชื่อธนาคารคือจะให้ตามระดับชั้นการศึกษา โดยแต่ละระดับชั้นจะให้ ทุน กยศ ได้เท่าไหร่ โดยมีดังนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,000 บาทต่อปี ค่าครองชีพ 21,600 บาท
  • ระดับ ปวช. 21,000 บาทต่อปี ค่าครองชีพ 36,000 บาท
  • ระดับ ปวท./ปวส. 25,000/30,000 บาทต่อปี ค่าครองชีพ 36,000 บาท
  • อนุปริญญา/ปริญญาตรี ขึ้นอยู่แต่ละคณะ 60,000-200,000 บาทต่อปี ค่าครองชีพ 36,000 บาท

แต่ถ้าเป็นสินเชื่อธนาคารจะให้วงเงินเริ่มต้นที่ 1.5 เท่าของเงินเดือนเป็นหลัก และเป็นสินเชื่อที่สามารถจะนำไปใช้ได้ตามความต้องการ ซึ่งต่างจากการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะได้ตามค่าเล่าเรียนเป็นหลัก

ลงทะเบียนกยศ 2566 หากต้องการจะต่อปริญญาโทได้ไหม

สำหรับกรณีที่ต้องการจะเรียนต่อปริญญาโท และเป็นการลงทะเบียนกยศ 2566 จะต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนดี เกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยจะให้มีการคิดดอกเบี้ย 1% กับระยะเวลาการชำระคืน 10 ปี และให้ปลอดหนี้ได้สูงสุด 1 ปี นอกจากนี้หากรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษเพียง 0.50% ต่อปีโดยจะต้องมีการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อพิจารณา

สำหรับกรณีที่ลงทะเบียน กยศ ไม่ได้ กรณีที่ต้องการจะเรียนต่อระดับปริญญาโทไม่ว่าจะเนื่งอจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง หรือรายได้ครัวเรือนมากกว่า เงื่อนไขที่กำหนดในการลงทะเบียนกยศ 2566 ก็ยังสามารถที่จะกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารพาณิชย์ได้ โดยวงเงินจะให้มีการพิจารณาจากเงินเดือนของผู้กู้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปกครองกู้เอง หรือนักศึกษาที่มีรายได้แล้ว โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า กยศ. อยู่แล้ว

fmnangno.com บริการเงินด่วนออนไลน์ กับแอพผ่อนของ เช่น แอพ Thisshop แอพ Credit U และแอพผ่อนโทรศัพท์ Banana ที่ให้วงเงินดอกรายวัน ได้แก่ บริการกู้เงินสร้างบ้าน กู้เงินซื้อคอนโด หรือยืมเงิน Shopee พร้อมรับทำบัตรเครดิตไม่ใช้สลิปด้วย มีตั้งแต่บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตกรุงเทพและบัตรเครดิตออมสิน และสามารถเข้าร่วมการพักชำระหนี้ได้มีตั้งแต่การพักชำระหนี้ 2 เดือนไปจนถึงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ทั้งยังอัพเดทข่าวการเงิน เช่น วิธีลงทะเบียน 5000 และวิธีรับเงินเยียวยานักเรียน เป็นต้น
เฟสบุ๊คเพจของเรา