เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครกู้เงิน
cimb thai auto พักชําระหนี้รถยนต์

cimb thai auto พักชําระหนี้รู้ผลใน 10 นาที

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 3 เดือน

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาต

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตได้จริง

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน

พักชําระหนี้รถยนต์ไทยพาณิชย์

พักชําระหนี้รถยนต์ไทยพาณิชย์ผ่านแอพ

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน

พักชําระหนี้รถยนต์กรุงศรี

พักชําระหนี้รถยนต์กรุงศรีฟรีค่าธรรมเนียม

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน

ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2

ลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนชาต 64 (ใหม่)

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน

ลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2566 ฟรี

โครงการพักชําระหนี้ออมสินนาน 6 เดือน

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 6 เดือน

ลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนชาตรอบ 3

โครงการพักชําระหนี้ธนชาตอนุมัติง่าย

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน

พักหนี้เกียรตินาคิน 2566

พักหนี้เกียรตินาคิน 2564 ทุกธนาคาร

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 3 เดือน

พักชำระหนี้ 2 เดือน

พักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อผู้เดือดร้อน

เงินเดือนของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน

สูงสุด 2 เดือน


โครงการพักชำระหนี้, เช็คด่วนเป็นหนี้แบบใดควรสมัครเข้าร่วมโครงการ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วแค่เงินเยียวยาหรือเงินกู้ฉุกเฉินที่ปล่อยออกมาไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทางการเงินได้ ฉะนั้นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จึงถูกปล่อยออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ซึ่งโครงการพักชำระหนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ 

โดยการพักชําระหนี้ 2566 พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการพักหนี้ประเภท สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อส่วนบุคคล,สมัครบัตรเครดิตไม่ต้องยื่นเอกสาร ฯลฯ ผู้ที่ไม่สามารถแบกรับภาระหนี้ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กับธนาคารได้ ไม่เพียงแค่สินเชื่อ 3 ประเภทข้างต้นเท่านั้น ทางธปท.ช่วยเหลือลูกหนี้ยังได้มีนโยบายให้มีการพักชำระหนี้ทุกธนาคารในสินเชื่ออื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งมีสินเชื่อใดบ้าง? บทความนี้มีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอน 

หนี้สินเชื่อ SME, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อรายย่อย ร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2023 ได้ 

เมื่อช่วงกลางปี 2566 ที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศข่าวพักชำระหนี้ทุกธนาคารนั่นหมายความว่ากำหนดให้ทุกธนาคารต้องเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้กู้เงินจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใดก็ตามขึ้นอยู่กับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2566 ที่ธนาคารนั้น ๆ ได้ประกาศออกมา โดยการพักชำระหนี้ทุกธนาคารในครั้งนี้มีสินเชื่อประเภทต่าง ๆ หลายรายการที่ลูกหนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เช่น 

  • หนี้สินเชื่อ SMEs ของธนาคารกรุงไทย ที่ให้พักชำระหนี้ 2566 ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามจริงได้โดยสามารถพักชำระหนี้ 2 เดือนได้
  • สินเชื่อรายย่อยจาก Kbank กรณีที่กิจการนั้น ๆ ต้องปิดตัวลง เจ้าของกิจการและลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอพักชำระหนี้ในมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวได้นาน 2 เดือน
  • หนี้สินเชื่อธนาคารออมสิน ไม่มีหลักประกันสำหรับรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200000 บาท ยื่นขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง 6 เดือน 
  • หนี้สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (บัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด) ของกรุงศรีฯและผลิตภัณฑ์บัตรในเครือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ใน Uchoice application เพื่อขอพักชำระหนี้ได้ 2 รอบบิล

เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ดีไหม? วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นได้หรือไม่?

เมื่อกู้สินเชื่อจาธนาคารมาแล้วความรับผิดชอบหลักในฐานะผู้กู้คือต้องชำระคืนหนี้คืนให้หมดสิ้น แต่ในช่วงที่เกิดปัญหารอบด้านเช่นนี้แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบภาระหนี้สินเหล่านั้นได้เหมือนเดิม เมื่อมีโครงการพักชำระหนี้ขึ้นหลาย ๆ คนจึงไม่พลาดที่จะศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ธนาคารเจ้าของสินเชื่อได้ปล่อยออกมา ซึ่งถามว่าดีไหม? หากมองในแง่ของความจำเป็นทางการเงินในการใช้จ่ายหรือการจัดการภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อประวัติทางการเงิน การช่วยเหลือดังกล่าวถือว่าดีเลยทีเดียว ถึงแม้โครงการพักชำระหนี้รถยนต์ที่มีนั้นจะช่วยได้เพียงช่วงสั้น ๆ 2 เดือนเท่านั้นและอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยาวแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาหนักอกหนักใจของลูกหนี้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 

จากที่ผ่านมานอกจากเงินเยียวยาและความช่วยเหลืออย่างอื่นก็คงมีโครงการพักชำระหนี้จากธนาคาร เช่น โครงการพักชําระหนี้รถยนต์ไทยพาณิชย์ คือสิ่งที่ลูกหนี้หลายคนต้องการ ไม่แน่ว่าต่อไปอาจมีการพักชำระหนี้ทุกธนาคารในโครงการอื่นตามมาในภายหลังอีกได้หากสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น

fmnangno.com บริการเงินด่วนออนไลน์ กับแอพผ่อนของ เช่น แอพ Thisshop แอพ Credit U และแอพผ่อนโทรศัพท์ Banana ที่ให้วงเงินดอกรายวัน ได้แก่ บริการกู้เงินสร้างบ้าน กู้เงินซื้อคอนโด หรือยืมเงิน Shopee พร้อมรับทำบัตรเครดิตไม่ใช้สลิปด้วย มีตั้งแต่บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตกรุงเทพและบัตรเครดิตออมสิน และสามารถเข้าร่วมการพักชำระหนี้ได้มีตั้งแต่การพักชำระหนี้ 2 เดือนไปจนถึงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ทั้งยังอัพเดทข่าวการเงิน เช่น วิธีลงทะเบียน 5000 และวิธีรับเงินเยียวยานักเรียน เป็นต้น
เฟสบุ๊คเพจของเรา